Informations Møde Omkring Den Nye Hustandsvindmølle Solid Wind Power. (3. marts 2015)

Der afholdes Informationsmøde i Videncenter Thy-Mors den 3. marts. For at introducere den nye lovgivning, inden for hustandsvindmøller og solceller.
Der vil også blive præsenteret en Dansk produceret hustandsvindmølle fra Solid Wind Power. Hvor de tilstedeværende vil få indblik i de økonomiske omstændigheder omkring møllen. For mere information se dette Link.

Tidsproblematik Iht. Solcelleanlægs Projekter Under L 900 § 4 Stk. 7 (22. November 2013)

Idet det på reelle vilkår ikke er muligt at tilslutte anlæg i 2013 (hverken tag eller jordbaseret) og være garanteret 1,30 eller 1,45 kr. pr. kWh, da EU´s lovgodkendelse og bekendtgørelsen for fællesanlæg ikke er vedtaget, og det nu ikke kan nås inden 2014, har vi kontaktet Klima og energi minister Martin Lidegaard og bedt ham reagere i sagen.

Hovedparten af vore kunder har de seneste uger opgivet håbet. Vi er siden den nye solcellelov blev vedtaget i november 2012 været ført bag lyset, og har spildt tid og ressourcer på lovgivning, som på reelle vilkår har vist sig at være umulig at etablere anlæg under, se dette Link

4,8MW Projekt I Hundborg (13. oktober 2013)

Vi arbejder bl.a. på et 4,8 MW projekt i Hundborg, og i den sammenhæng har Nordjyske.dk været i kontakt med os. I kan læse hvad de skriver på dette Link

Svar Fra Martin Lidegaard (11. oktober 2013)

Vi fik endelig svar fra Ministeren, dog havde han ikke planer om at give os en håndsrækning, så de politiske intentioner med overgangsordningen blev bibeholdt. Dvs. de anlæg der var i gang inden 20. marts og opfylder kravene i overgangsordningen kunne opsættes til 1,30 og 1,45 kr. pr. kWh. Se dette Link
Det var klart, da vi startede med jordprojekterne i november 2012, at alle anlæg skulle tilsluttes under 1,30 eller 1,45 kr. pr. kWh. Vore kunder har afventet en sikker situation omkring tariffen, da tariffen pt. kun er 0,60 kr. pr. kWh. Vore kunder kan ikke få finansieret, uden banken har sikkerhed i tariffen. Vi er ved er nu løbet ind i problemer med leveringstid og årstiden, vi har anlæg klar til levering så snart EU godkendelse og definition for fællesanlæg er på plads.

Klima Og Energiudvalget Rykker Martin Lidegaard For Svar (19. september 2013)

Grundet manglende svar fra ministeren, og da vi i forvejen er i tidspres, har vi bedt Klima og energiudvalget om at rykke for et svar, se detteLink

Ansøgt Om Tidsdispensation På Opsætning (16. august 2013)

Vi ansøgt om dispensation, da politikerne i forbindelse af solcellelovgivningen har hevet 5 måneder ud af vores kalender. Vi har genoptaget ansøgningsprocessen ved kommunerne men kan se store problemer i at nå at etablere anlæggene under overgangsordningen inden nytår, til den planlagte tarif, da byggeansøgnings og lokalplansprocessen tager 4-5 måneder, se dette link

Loven Om Solcelleanlæg Ændret Og VEDTAGET (28. juni 2013)

Regeringen har vedtaget lovforslag L199 i Folketinget den 28. juni 2013 vedr. justeringer af solcelleloven. Du kan finde og læse loven (Lov nr. 900 af 04/07/2013) på dette Link

Svar Om Dispensation Ift. Taganlæg (26. juni 2013)

Vi har gudskelov fået positivt svar fra minister Martin Lideggard og han vil ændre loven så anlæg anmeldt senest d. 11. juni 2013 er under ordningen, se dette Link

Anmodning Om Dispensation Ift. Taganlæg (20. juni 2013)

Vi har endnu engang henvendt os til til Klima og energiudvalget ifm. dispensationen d. 13. juni 2013, da det bekymrer os meget at loven laves med 15 timers tilbagevirkende kraft, se dette Link

Anmodning Om Dispensation Ift. Taganlæg (13. juni 2013)

Vi har bedt Klima og Energiudvalget om dispensation for de anlæg tilmeldt inden lovændringen d. 11. juni 2013, da anlæggene er anmeldt inden lovændringen, se dette Link

Solcellelov Ændres (11. juni 2013)

Lovgivningen ændres så tagbaserede solcelleanlæg nu heller ikke må opsættes. Vi er kommet i klemme igen da vi ikke havde forudset dette og vi havde d. 10. juni bedt vore installatører om at registrere de anlæg der var aftaler på, men han først i dag d. 11. juni har tilmeldt disse. Problemet er at loven er lavet med tilbagevirkende kraft fra d. 10. juni 2013 hvilket ikke er rimeligt.

Solcellelov Ændres (20. marts 2013)

Lovgivningen ændres så jordbaserede solcelleanlæg nu alligevel ikke må opsættes, argumentet er at det er mere samfundsøkonomisk at dyrke jorden, hvilket er det rene sludder, se dette link. I den nye lovændring er begrænsningen på 400kW ligeledes fjernet.

Ny Solcellelov Vedtaget (19. december 2012)

Ny solcellelov vedtaget, vi har den sidste måned været i gang med netselskaber og offentlige instanser omkring tilslutningen og regner med at kunne tilslutte de første jordprojekter i løbet af foråret.

Ny Solcellelov Fremlagt (6. november 2012)
Ny solcellelov, loven giver 1,30 kr. pr. kWh for solcelleanlæg op til 400 kW i 10 år, og for fællesanlæg 1,45 pr. kWh hvor der ikke er maksimal størrelse på. Loven er ikke så lukrativ som den nuværende ordning, loven giver dog nye muligheder ifm. solcelleparker som optimalt kan placere i nærsamfundet uden gener, hvilket er et godt alternativ til vindmøller som ikke altid falder i god jord hos naboer. Solcelleparker er også langt billigere for samfundet end havvindmølleparker, omkostningerne til etablering, vedligehold og tab vurderes til at være op til 45 procent billigere end havvindmølleparker.

Informationsmøder (6. August 2012)

Solenergi Danmark iværksætter en hel række informationsmøder rundt omkring i hele Danmark. Her kan du høre om solceller, vores garantier og hvorfor Solenergi Danmark er det sikre valg på den lange bane når det gælder solceller. Læs mere under arrangementer.

Åben Hus Arrangementer (6. August 2012)

Solenergi Danmark afholder åben-hus arrangementer hos familier, hvor vi har installeret solceller. Her får du mulighed for at komme og tale med dem og os, så du kan få et indblik i dagligdagen med solceller, og så byder vi på lidt godt til maven og halsen.

Mød Solenergi Danmark I Radioen (Maj 2012)

Hen over sensommeren vil du have mulighed for at møde Solenergi Danmark i radioen på henholdsvis Voice og nova FM på Sjælland og radio ABC, Alfa samt Solo FM i Nordjylland.